Zakończenie roku szkolnego


W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele przygotowują dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 16 materiały i wskazówki do nauki zdalnej. W tym miejscu będą publikowane linki do materiałów i ćwiczeń z poszczegolnych przedmiotów, oraz informacje o formie kontaktu z nauczycielami.
 


Kontakt e-mail
do nauczycieli:
Małgorzata Bernat-m.bernat@ocpd.edu.pl
Mirosława Chechłowska-m.chechlowska@ocpd.edu.pl
Anna Cygańska-Zapadka-a.zapadka@ocpd.edu.pl
Agnieszka Czerniawska-a.czerniawska@ocpd.edu.pl
Aleksandra Dębska-a.debska@ocpd.edu.pl
Anna Jasiewicz-a.jasiewicz@ocpd.edu.pl
Krzysztof Jasiewicz-k.jasiewicz@ocpd.edu.pl
Barbara Kibitlewska-b.kibitlewska@ocpd.edu.pl
Anna Mackiewicz-a.mackiewicz@ocpd.edu.pl
Julita Mikołajska-j.mikolajska@ocpd.edu.pl
Radosław Nadolski-r.nadolski@ocpd.edu.pl
Beata Schelski-b.schelski@ocpd.edu.pl
Jacek Sułkowski-j.sulkowski@ocpd.edu.pl
Joanna Tarantowicz-j.tarantowicz@ocpd.edu.pl
Nadzieja Wielesik-n.wielesik@ocpd.edu.pl
Elżbieta Wojciechowska-e.wojciechowska@ocpd.edu.pl
Rafał Zapadka-r.zapadka@ocpd.edu.pl
Jacek Zmysłowski-j.zmyslowski@ocpd.edu.pl